Odtwarzanie pliku

Plik do odtwarzania można wybrać z poziomu menu HOME.

 1. Wybierz „ Music” lub „ Recorded Files” w menu HOME, po czym naciśnij.
 2. Znajdź i wybierz plik.

  Instrukcje dotyczące wyszukiwania plików - patrz Wybór plików.

 3. Naciśnij.

  Rozpoczyna się odtwarzanie.

 4. Naciśnij VOL –/+, aby ustawić głośność odtwarzania.

Uwaga

 • Tylko w przypadku klientów w Europie:

  Jeśli spróbujesz ustawić głośność przekraczającą określony poziom, pojawi się komunikat „Check The Volume Level”.

Wskazówka

 • Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij STOP.

 • Po zatrzymaniu nagrywania i wyświetleniu ekranu czuwania nagrywania w oknie wyświetlacza możesz nacisnąć, aby odtworzyć nagrany przed chwilą plik.