Wyświetlany jest komunikat „File Full” i nie można uruchomić dyktafonu.

  • Zarówno w przypadku wbudowanej pamięci, jak i włożonej karty microSD, dyktafon może zapisywać w sumie do 5 000 folderów i plików.

    Usuń zbędne pliki z wbudowanej pamięci lub skopiuj niektóre pliki na inną kartę microSD lub komputer, po czym usuń pliki.