Dyktafon nie jest wykrywany przez komputer i nie można rozpocząć przesyłania folderów/plików na komputer.

  • Odłącz dyktafon od komputera, po czym ponownie go podłącz.

  • Jeśli dyktafon jest podłączony do komputera za pomocą koncentratora USB (nie należy do wyposażenia) lub przedłużacza kabla USB (nie należy do wyposażenia), odłącz koncentrator lub kabel i podłącz dyktafon bezpośrednio do gniazda USB na komputerze.

  • Jeśli komputer nie spełnia wymagań systemowych opisanych w Przewodnik pomocniczy, nie można zagwarantować prawidłowego działania.

  • Dyktafon może nie być wykrywany przez komputer, w zależności od gniazda USB. Spróbuj użyć innego gniazda USB w komputerze.