Ustawienie zegara zostało zresetowane.

  • Po wyjęciu baterii z komory i ponownym ich włożeniu lub wymianie na nowe w oknie wyświetlacza pojawi się Set Date/Time. Na tym ekranie widoczna jest data i godzina ostatniej operacji wykonanej przez dyktafon przed wyjęciem baterii. Należy zmienić datę i godzinę na aktualne wartości.