Dodawanie znacznika ścieżki

Znacznik ścieżki można dodać w celu późniejszego podzielenia pliku w danym miejscu lub ułatwienia lokalizacji danego miejsca podczas odtwarzania. Dla jednego pliku można ustawić do 98 znaczników ścieżek.

 1. Podczas nagrywania lub w trybie gotowości do nagrywania albo podczas odtwarzania lub w trybie gotowości do odtwarzania naciśnij T-MARK w miejscu, w którym chcesz dodać znacznik ścieżki.

  Wskaźnik (znacznik ścieżki) mignie trzy razy, potwierdzając dodanie znacznika.

Uwaga

 • Nie można dodawać znaczników ścieżek do plików chronionych. Aby dodać znaczniki ścieżek w pliku chronionym, najpierw należy usunąć zabezpieczenie. Instrukcje dotyczące zabezpieczania plików - patrz Zabezpieczanie plików.

Wskazówka

 • Aby zlokalizować znacznik ścieżki i rozpocząć od niego odtwarzanie, naciśnijlubw trybie odtwarzania lub gotowości do odtwarzania. W trybie gotowości do odtwarzania zaczekaj, aż wskaźnik (znacznik ścieżki) zamiga jeden raz, po czym naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie.

 • Znaczniki ścieżek można dodawać również wtedy, gdy dyktafon cyfrowy jest w trybie odtwarzania z przepisywaniem.

 • Kiedy w oknie wyświetlacza widoczne jest menu HOME, możesz dodać znacznik ścieżki, naciskając T-MARK podczas:

  • nagrywania lub wstrzymania nagrywania.

  • odtwarzania lub gotowości do odtwarzania.