Nagrywanie za pomocą mikrofonu zewnętrznego

Do dyktafonu można podłączyć zewnętrzny mikrofon i używać go nagrywania.

 1. Kiedy dyktafon nie wykonuje żadnych operacji, podłącz mikrofon zewnętrzny () do gniazda (mikrofonu).

  W oknie wyświetlacza pojawi się „Ext. Input Setting”. Jeśli nie, wybierz „ Settings” - „Recording Settings” - „Ext. Input Setting” z menu HOME.
 2. Naciśnijlub, aby wybrać „MIC IN”, po czym naciśnij.
 3. Naciśnij przycisk REC/PAUSE, aby rozpocząć nagrywanie.

  Wbudowany mikrofon zostanie wyłączony, a dźwięk będzie nagrywany przez mikrofon zewnętrzny.

  Jeśli głośność dźwięku wejściowego nie jest wystarczająca, wybierz „ Settings” - „Recording Settings” - „Ext. Input Setting” - „MIC IN” - „Sensitivity setting” z menu HOME, aby zmienić poziom czułości mikrofonu zewnętrznego.

  Gdy podłączany jest mikrofon zasilany przez wtyk, jest on automatycznie zasilany z dyktafonu cyfrowego.