Wybór formatu wyświetlania daty (Date Display Format)

Możesz wybrać jeden z dostępnych formatów wyświetlania daty.

  1. Wybierz „ Settings” - „Common Settings” - „Date&Time” - „Date Display Format” z menu HOME, po czym naciśnij.

  2. Naciśnijlub, aby wybrać żądany format, po czym naciśnij.
  3. Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.
    Aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed menu HOME, naciśnij STOP.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

YYYY/MM/DD:
Data będzie wyświetlana w formacie rok/miesiąc/dzień.
MM/DD/YYYY:
Data będzie wyświetlana w formacie miesiąc/dzień/rok.
DD/MM/YYYY:
Data będzie wyświetlana w formacie dzień/miesiąc/rok.

Uwaga

  • Ustawienie domyślne różni się w zależności obszaru nabycia dyktafonu cyfrowego.