Usuwanie znacznika ścieżki

Można usunąć znacznik ścieżki znajdujący się najbliżej miejsca zatrzymania odtwarzania.

 1. Wybierz nagranie, z którego chcesz usunąć znaczniki ścieżek.
 2. Odtwarzaj plik i zatrzymaj go za znacznikiem, który chcesz usunąć.
 3. Wybierz „Delete Track Marks” - „This Track Mark” z menu OPTION, po czym naciśnij.

  W oknie wyświetlacza pojawi się „Delete Track Mark?”.

 4. Naciśnijlub, aby wybrać „Yes”, po czym naciśnij.

  W oknie wyświetlacza pojawi się komunikat „Please Wait” i wybrany znacznik ścieżki zostanie usunięty.

  A. Przed usunięciem znacznika ścieżki:wskazuje miejsce zatrzymania odtwarzania.

  B. Po usunięciu znacznika ścieżki: Znacznik ścieżki znajdujący się najbliżej miejsca zatrzymania odtwarzania zostanie usunięty.

Uwaga

 • Nie można usunąć znaczników ścieżek z plików chronionych. Aby usunąć znaczniki ścieżek w pliku chronionym, najpierw należy usunąć zabezpieczenie. Instrukcje dotyczące zabezpieczania plików - patrz Zabezpieczanie plików.
 • Podczas nagrywania lub w trybie gotowości do nagrywania nie można usunąć znaczników ścieżek z menu OPTION. Za pomocą menu HOME wybierz plik zawierający znacznik ścieżki, który chcesz usunąć.

Wskazówka

 • Aby anulować proces usuwania, wybierz „No” w kroku 4, a następnie naciśnij.