Szybkość odtwarzania jest zbyt duża lub zbyt mała.

  • Ustawienie DPC (Digital Pitch Control) jest ustawione na „ON”, a szybkość odtwarzania została zmieniona.

    Ustaw DPC (Digital Pitch Control) na „OFF” lub zmień szybkość odtwarzania na normalną.