Przywracanie wartości domyślnych wszystkich pozycji menu (Reset All Settings)

Można przywrócić wartości domyślne dla wszystkich pozycji menu oprócz następujących pozycji:

 • Ustawienia zegara (Date&Time)

 • Ustawienia języka wyświetlacza (Language)

 1. W trybie gotowości do odtwarzania wybierz „ Settings” - „Common Settings” - „Reset/Format” - „Reset All Settings” z menu HOME, po czym naciśnij.

  W oknie wyświetlacza pojawi się „Default Value?”.

 2. Naciśnijlub, aby wybrać „Yes”, po czym naciśnij.
  Pojawi się komunikat „Please Wait” i wszystkie ustawienia menu powrócą do ustawień domyślnych.
 3. Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.
  Aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed menu HOME, naciśnij STOP.

Wskazówka

 • Aby anulować proces przywracania ustawień, wybierz „No” w kroku 2.