Tworzenie folderu

Nagrane pliki są domyślnie przechowywane w „FOLDER01” pod nazwą „ Recorded Files”. Możesz utworzyć nowy folder i ustawić go jako folder domyślny.

  1. Wybierz „ Settings” - „Recording Settings” - „Create Folder” z menu HOME, po czym naciśnij.

  2. Wybierz „Built-In Memory” lub „SD Card” na ekranie Memory Selection i naciśnij.
  3. Naciśnijlub, aby wybrać nazwę folderu z szablonu, po czym naciśnij.

    Zostanie utworzony nowy folder.

Uwaga

  • Nie można tworzyć folderów w obszarach „ Music”.