Kasowanie wszystkich plików w wyszukiwanym folderze lub liście

Z wyników wyszukiwania można wybrać folder lub listę, z której zostaną usunięte wszystkie pliki.

 1. Wybierz „ Music” lub „ Recorded Files” w menu HOME, po czym naciśnij .
 2. Naciśnijlub, aby wybrać kategorię wyszukiwania pliku, po czym naciśnij.
 3. Naciśnijlub, aby wybrać folder lub listę zawierającą pliki, które chcesz usunąć, po czym naciśnij.
 4. Wybierz „Delete All Files” lub „Delete All in List” w menu OPTION i naciśnij.

  W oknie wyświetlacza pojawi się „Delete All Files in This Folder?” lub „Delete All Files in This List?”.

 5. Naciśnijlub, aby wybrać „Yes”, po czym naciśnij.
  W oknie wyświetlacza pojawi się komunikat „Please Wait” i wszystkie pliki znajdujące się w wybranym folderze lub liście zostaną skasowane.

Uwaga

 • Nie można usuwać plików chronionych. Aby usunąć chroniony plik, najpierw należy usunąć zabezpieczenie. Instrukcje dotyczące zabezpieczania plików - patrz Zabezpieczanie plików.

Wskazówka

 • Aby anulować proces usuwania, wybierz „No” w kroku 5, a następnie naciśnij.