W razie pytań dotyczących obsługi dyktafonu cyfrowego należy skorzystać z niniejszego Przewodnik pomocniczy.