Wskaźnik pracy nie świeci.

  • Opcja „LED” jest ustawiona na „OFF”.

    Ustaw „LED” na „ON”.