Środki ostrożności

Zasilanie

Napięcie stałe 3,0 V: Użyj dwóch baterii alkalicznych LR03 (rozmiar AAA)

Napięcie stałe 5,0 V: przy korzystaniu z zasilacza USB

Znamionowe zużycie prądu: 500 mA

Bezpieczeństwo

Nie należy obsługiwać urządzenia podczas prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze lub prowadzenia innego pojazdu mechanicznego.

Obchodzenie się z urządzeniem

 • Nie należy zostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów mechanicznych.

 • Jeśli do wnętrza urządzenia przypadkowo dostanie się ciało obce lub płyn, należy wyjąć baterie/akumulatory i przed ponownym użytkowaniem zlecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanej osobie.

 • Podczas korzystania z dyktafonu cyfrowego należy pamiętać o przestrzeganiu poniższych środków ostrożności, aby zapobiec wypaczeniu się obudowy lub doprowadzeniu do nieprawidłowego działania dyktafonu cyfrowego.

  • Nie siadać, mając dyktafon cyfrowy w tylnej kieszeni.

  • Nie wkładać dyktafonu cyfrowego do torby z owiniętym wokół niego przewodem słuchawek i chronić torbę przed silnymi uderzeniami.

 • Urządzenie należy chronić przed spryskaniem wodą. Urządzenie nie jest wodoodporne. Szczególną ostrożność należy zachować w następujących sytuacjach:

  • Mając urządzenie w kieszeni w czasie wizyty w łazience itp.

   Kiedy użytkownik się schyli, urządzenie może wpaść do wody i ulec zamoczeniu.

  • Używając urządzenia w miejscach, gdzie będzie narażone na deszcz, śnieg lub wilgoć.

  • W sytuacjach, kiedy użytkownik się spoci. Dotknięcie urządzenia mokrymi dłońmi lub włożenie go do kieszeni spoconej odzieży może spowodować jego zamoczenie.

 • Słuchanie głośnej muzyki przy użyciu opisywanego urządzenia może mieć szkodliwy wpływ na słuch. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, nie wolno używać opisywanego urządzenia podczas kierowania pojazdem ani jazdy rowerem.

 • Używanie słuchawek w miejscu, gdzie powietrze jest bardzo suche, może spowodować ból uszu. Jego przyczyną nie jest uszkodzenie słuchawek, lecz ładunki elektrostatyczne nagromadzone w ciele użytkownika. Można je zmniejszyć, nosząc niesyntetyczną odzież, która zapobiega powstawaniu ładunków elektrostatycznych.

Zakłócenia

 • W przypadku umieszczenia urządzenia w pobliżu zasilacza sieciowego, świetlówki lub telefonu komórkowego podczas nagrywania lub odtwarzania mogą być słyszalne szumy.

 • Potarcie lub zadrapanie, na przykład palcem, urządzenia podczas nagrywania może spowodować zakłócenie nagrania.

Konserwacja

Do czyszczenia części zewnętrznych należy używać miękkiego materiału lekko zwilżonego wodą. Następnie wytrzeć zewnętrzną część urządzenia miękką suchą ściereczką. Nie należy używać alkoholu, benzyny ani rozpuszczalników.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących urządzenia należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.

Zalecenia dotyczące kopii zapasowych

Aby uniknąć ewentualnego ryzyka utraty danych spowodowanego przypadkowym włączeniem lub nieprawidłowym działaniem dyktafonu cyfrowego, zaleca się tworzenie kopii zapasowych plików na magnetofonie, komputerze itp.

Używanie karty microSD

 • Formatowanie (inicjalizowanie) przeprowadzaj przy użyciu dyktafonu cyfrowego. Działanie kart pamięci sformatowanych za pomocą systemu Windows lub innych urządzeń nie jest gwarantowane.

 • Wszystkie dane znajdujące się na formatowanej karcie zostaną usunięte. Uważaj, aby podczas formatowania nie usunąć ważnych danych.

 • Nie zostawiaj karty pamięci w miejscach łatwo dostępnych dla małych dzieci. Małe dzieci mogą połknąć kartę.

 • Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty pamięci podczas nagrywania/ odtwarzania/ formatowania. Może to spowodować, że dyktafon cyfrowy nie będzie działać prawidłowo.

 • Nie wyjmuj karty pamięci, jeśli w oknie wyświetlacza pojawi się komunikat „Accessing”, „Saving...” lub „Please Wait”. Może to spowodować uszkodzenie danych.

 • Ten dyktafon nie obsługuje kart microSDXC o pojemności przekraczającej 64 GB.

 • Firma Sony nie gwarantuje, że dyktafon cyfrowy będzie współpracował ze wszystkimi typami kart pamięci.

 • Korzystanie z kart pamięci ROM (tylko do odczytu) lub chronionych przed zapisem nie jest możliwe.

 • Dane mogą zostać uszkodzone na skutek:

  • Wyjęcia karty pamięci lub wyłączenia dyktafonu cyfrowego w trakcie zapisywania lub odczytywania.

  • Użytkowania karty pamięci w miejscach narażonych na działanie elektryczności statycznej lub szumów spowodowanych działaniem urządzeń elektrycznych.

 • Firma Sony nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie zapisanych danych.

 • Zaleca się tworzenie kopii zapasowych istotnych danych.

 • Nie dotykać styków ani karty pamięci ręką lub metalowymi przedmiotami.

 • Nie zgniatać, wyginać ani nie upuszczać kart pamięci.

 • Nie rozkładać na części ani nie modyfikować karty pamięci.

 • Nie narażać karty pamięci na działanie wody.

 • Nie używać karty pamięci w następujących warunkach:

  • Miejsca niespełniające warunków eksploatacyjnych, w tym nagrzane wnętrze samochodu zaparkowanego w słońcu, wnętrze samochodu w lecie, miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz miejsca znajdujące się blisko grzejników.

  • Miejsca narażone na działanie wilgoci lub substancji korozyjnych.

 • Należy zwrócić uwagę, czy używana karta została włożona do gniazda we właściwym kierunku.

 • Nie przyklejaj naklejek do karty pamięci, ponieważ może to spowodować przyklejenie się karty wewnątrz gniazda.