Możliwości oprogramowania Sound Organizer 2 (tylko dla systemu Windows)

Oprogramowanie Sound Organizer 2 można zainstalować, używając pliku instalacyjnego (SoundOrganizer_V2001.exe) zapisanego we wbudowanej pamięci dyktafonu.

Oprogramowanie Sound Organizer 2 umożliwia wymianę plików pomiędzy dyktafonem a kartą pamięci. Możesz odtwarzać piosenki zaimportowane z innych nośników (płyt CD itp.) oraz pliki dźwiękowe (pliki MP3 itp.) zaimportowane z innego komputera oraz przenosić je na dyktafon. Program Sound Organizer 2 umożliwia całą gamę operacji dla zaimportowanych plików: odtwarzanie, edycję, konwersję do plików audio, wypalanie płyt CD oraz załączanie plików audio do e-maili.

Szczegółowe informacje na temat obsługi oprogramowania Sound Organizer 2 - patrz pomoc Sound Organizer 2.

Importowanie plików nagranych za pomocą dyktafonu

Do oprogramowania Sound Organizer 2 można importować pliki nagrane dyktafonem.

Zaimportowane pliki są zapisywane w pamięci komputera.

Importowanie utworów z płyty CD

Do oprogramowania Sound Organizer 2 można importować piosenki zapisane na płytach CD.

Zaimportowane utwory są zapisywane w pamięci komputera.

Importowanie utworów zapisanych w pamięci komputera

Do oprogramowania Sound Organizer 2 można importować pliki muzyczne i inne pliki zapisane na komputerze.

Odtwarzanie plików

Pliki zaimportowane do oprogramowania Sound Organizer 2 można odtwarzać.

Zmiana informacji o pliku

Informacje o piosenkach wyświetlane na liście plików (tytuły, nazwiska wykonawców itd.) można zmieniać.

Dzielenie plików

Istnieje możliwość podzielenia jednego pliku na kilka mniejszych.

Łączenie plików

Istnieje możliwość połączenia kilku plików w jeden.

Usuwanie plików z dyktafonu

Pliki zapisane na dyktafonie można usunąć.

Jeśli chcesz zwiększyć dostępne miejsce na dyktafonie lub masz w dyktafonie zbędne pliki, możesz je usunąć bezpośrednio w programie Sound Organizer 2.

Przenoszenie plików na dyktafon

Pliki muzyczne oraz dźwiękowe z programu Sound Organizer 2 możesz przenieść do wbudowanej pamięci lub na kartę microSD w dyktafonie, po czym możesz korzystać z nich w dyktafonie.

Nagrywanie płyt CD z muzyką

Możesz wybrać ulubione utwory spośród tych zaimportowanych do oprogramowania Sound Organizer 2 i nagrywać własne płyty CD.

Inne przydatne zastosowania

Po włączeniu poczty elektronicznej można załączać nagrane pliki do e-maili.