Odłączanie dyktafonu cyfrowego od komputera

Należy postępować zgodnie z opisaną poniżej procedurą. W przeciwnym razie odtworzenie plików zapisanych na dyktafonie może nie być możliwe w wyniku uszkodzenia danych.

 1. Upewnij się, że w oknie wyświetlacza nie jest wyświetlany komunikat „Accessing”.
 2. Za pośrednictwem komputera wykonaj podane poniżej czynności.
  • Na pasku zadań systemu Windows w dolnej prawej części pulpitu kliknij następującą ikonę:

   Następnie kliknij „Wysuń IC RECORDER”. Ikony i menu mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego. W zależności od konfiguracji komputera ikona może nie być wyświetlana na pasku zadań.

  • Na ekranie Mac kliknij ikonę usuwania „IC RECORDER”, która znajduje się na pasku bocznym okna Finder.
 3. Odłącz dyktafon od gniazda USB komputera. Naciśnij i przytrzymaj suwak USB, po czym przesuń go w kierunku strzałki, aby schować złącze USB.

Wskazówka

 • Szczegółowe informacje dotyczące odłączania dyktafonu cyfrowego od komputera znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.