W nagraniu występują zakłócenia, które chcesz stłumić.

  • Dzięki funkcji Recording Filter („NCF(Noise Cut)” lub „LCF(Low Cut)”) można zredukować szumy podczas nagrywania.

    Można również użyć funkcji Scene Select, by zmienić niektóre ustawienia nagrywania, na przykład tryb nagrywania i poziom czułości wbudowanego mikrofonu, które można zmienić jednocześnie, wybierając jeden z trybów nagrywania.