Utworzony folder lub plik nie jest wyświetlany.

  • W przypadku utworzenia folderu lub pliku na komputerze dyktafon może ich nie wykryć, w zależności od miejsca ich utworzenia. Więcej informacji - patrz Układ folderów i plików.