Podczas wyświetlania informacji o bieżącym pliku

Można przeglądać informacje (data i godzina nagrania, długość pliku itp.) o wybranym nagranym pliku.

Uwaga

 • Powyższe ekrany służą jedynie celom informacyjnym. Mogą wyglądać inaczej niż informacje rzeczywiście wyświetlane na dyktafonie.

Aby zobaczyć informacje o konkretnym pliku, wybierz plik nagrany za pomocą dyktafonu lub plik muzyczny, po czym wybierz „File Information” w menu OPTION. Następnie naciśnij lub, aby przewinąć w górę lub w dół następujące informacje:

Informacje o nagranym pliku

 • Rec Date/Time: Data i godzina nagrania pliku (rok/miesiąc/dzień/godzina).

 • File Length: Długość odtwarzania pliku pokazywana w godzinach, minutach i sekundach.

 • Model Name: Urządzenie, które nagrało plik. Takie same informacje zostaną wyświetlone dla pozycji „Model:” w menu „System Information” of the Settings.

 • Scene Select: Scena nagrywania wybrana podczas nagrywania.

 • REC Mode: Tryb nagrywania wybrany podczas nagrywania.

 • Mic Sensitivity: Poziom czułości wbudowanego mikrofonu wybrany podczas nagrywania.

 • Recording Filter: Filtr nagrywania wybrany podczas nagrywania.

 • VOR: Ustawienie VOR (Voice Operated Recording) wybrane podczas nagrywania.

 • Input: Typ wejściowego sygnału audio („Built-In Mic”, „External Mic” lub „Audio IN”) wybrany podczas nagrywania.

 • Location: Pamięć zawierająca plik.

 • File Path: Ścieżka pliku.

Informacje o pliku muzycznym

 • File Length: Długość odtwarzania pliku pokazywana w godzinach, minutach i sekundach.

 • Codec: Typ układu kodująco-dekodującego dla plików muzycznych.

 • Bit Rate: Szybkość transmisji dla plików muzycznych.

 • Sample Rate: Szybkość próbkowania dla plików muzycznych.

 • Bit Depth: Głębia bitowa dla plików muzycznych.

 • Location: Pamięć zawierająca plik.

 • File Path: Ścieżka pliku.