Dzielenie pliku w bieżącym miejscu odtwarzania

Jeden plik można podzielić na dwa pliki. Podzielenie pliku pomaga szybko znaleźć miejsce, od którego chcesz rozpocząć odtwarzanie, szczególnie w przypadku długich nagrań, np. ze spotkania. Każdy z podzielonych plików można jeszcze bardziej podzielić.

 1. Wybierz plik, który chcesz podzielić, rozpocznij jego odtwarzanie i zatrzymaj je w miejscu, w którym chcesz podzielić plik.
 2. Wybierz „Divide” - „Current Position” z menu OPTION, po czym naciśnij.

  W oknie wyświetlacza pojawi się „Divide at Current Stop Position?”.

 3. Naciśnijlub, aby wybrać „Yes”, po czym naciśnij.

  Pojawi się komunikat „Please Wait” i do nazw podzielonych plików zostaną dodane przyrostki z kolejnymi numerami („_01” dla pierwszej części i „_02” dla drugiej części).

  A. Przed podzieleniem pliku:wskazuje, gdzie podzielono plik.

  B. Po podzieleniu nagrania: Do nazwy każdego podzielonego pliku dodawany jest przyrostek z kolejnym numerem.

Uwaga

 • Nie można dzielić plików chronionych. Aby podzielić chroniony plik, najpierw należy usunąć zabezpieczenie. Instrukcje dotyczące zabezpieczania plików - patrz Zabezpieczanie plików.

Wskazówka

 • Aby anulować proces dzielenia, wybierz „No” w kroku 3, a następnie naciśnij.