Zmiana docelowego folderu przechowywania pliku

Domyślnie pliki nagrane za pomocą wbudowanego mikrofonu są przechowywane w folderze „FOLDER01” w „ Recorded Files”.

Folder zapisywania plików można zmienić w następujący sposób:

  1. Wybierz „ Settings” - „Recording Settings” - „Recording Folder” z menu HOME, po czym naciśnij .

    Pojawi się ekran Memory Selection.

  2. Naciśnijlub, aby wybrać „Built-In Memory” lub „SD Card”, po czym naciśnij.

  3. Naciśnijlub, aby wybrać żądany folder, po czym naciśnij.

Wskazówka