Odtwarzanie plików muzycznych skopiowanych z komputera na dyktafonie

Możesz odtwarzać pliki muzyczne skopiowane z komputera na dyktafon.

  1. Wybierz „ Recorded Files” lub „ Music” w menu HOME i naciśnij, po czym wybierz plik.

    Możesz przeszukiwać „ Recorded Files” dla plików skopiowanych z komputera do folderu REC_FILE; oraz „ Music” dla plików skopiowanych do folderu MUSIC.

    Instrukcje dotyczące wyboru pliku - patrz Wybór plików.

  2. Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie.
  3. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij STOP.