Wskazówki dotyczące poprawienia jakości nagrań

Nagrywanie spotkań

Ustaw dyktafon w pobliżu głośników używanych na spotkaniu. Hałasy można zredukować (wibracje biurka itp.), kładąc dyktafon na miękkim materiale, na przykład na chusteczce.

Do nagrywania spotkania najlepiej wybrać opcję „Auto Voice Rec” lub „Meeting” funkcji Scene Select.

Nagrywanie wykładu/prezentacji

Ustaw dyktafon tak, by wbudowany mikrofon był skierowany w stronę docelowego wykładowcy/prezentera.

Do nagrywania wykładu/prezentacji najlepiej wybrać opcję „Lecture” funkcji Scene Select.

Nagrywanie notatek głosowych

Podczas mówienia do wbudowanych głośników trzymaj dyktafon lekko odchylony od ust, tak by wbudowany mikrofon nie nagrywał oddychania.

Do nagrywania notatek głosowych najlepiej wybrać opcję „Auto Voice Rec” lub „Voice Notes” funkcji Scene Select.

Uwaga

  • Dyktafon należy trzymać tak, by wbudowany mikrofon nie odbierał odgłosu szeleszczenia.

Nagrywanie wywiadów

Ustaw dyktafon tak, by wbudowany mikrofon był skierowany w stronę osoby, z którą przeprowadzana jest rozmowa.

Do nagrywania wywiadu najlepiej wybrać opcję „Auto Voice Rec” lub „Interview” funkcji Scene Select.