Wyłączanie zasilania

  1. Przesuń przełącznik HOLD•POWER do położenia „POWER” i przytrzymaj go, aż w oknie wyświetlacza pojawi się „Power Off”.

Uwaga

  • Przed wymianą baterii należy wyłączyć zasilanie.

Wskazówka

  • Funkcja Auto Power Off na dyktafonie jest ustawiona domyślnie na „10min”, aby oszczędzać akumulator. Jeśli dyktafon nie będzie używany przez 10 minut, wyłączy się automatycznie.