Dźwięk wejściowy podczas nagrywania z urządzenia zewnętrznego jest zbyt głośny lub niewystarczająco głośny.

  • Podłącz dyktafon do urządzenia zewnętrznego za pomocą kabla połączeniowego audio i wyreguluj głośność na urządzeniu zewnętrznym.
  • Jeśli używasz kabla połączeniowego audio o wysokiej rezystancji, głośność podczas nagrywania będzie niższa. Użyj kabla połączeniowego audio bez rezystancji.