Pozostały czas nagrywania podany w oknie wyświetlacza jest krótszy, niż wyświetlany na komputerze.

  • Ponieważ pozostały czas nagrywania w oknie wyświetlacza jest obliczany poprzez odjęcie pojemności pamięci wymaganej do operacji systemowych od pozostałej pojemności wbudowanej pamięci, może nie wskazywać takiej samej wartości, jaką program Sound Organizer 2 pokazuje na komputerze.