Sprawdzanie informacji o dyktafonie (System Information)

Istnieje możliwość wyświetlenia informacji o dyktafonie, takich jak nazwa modelu dyktafonu oraz numer wersji oprogramowania.

  1. Wybierz „ Settings” - „Common Settings” - „System Information” z menu HOME, po czym naciśnij.

  2. Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.
    Aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed menu HOME, naciśnij STOP.