Znaki handlowe

  • Microsoft, Windows i Windows Media to zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
  • macOS jest znakiem handlowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
  • Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson.
  • Logo microSD, microSDHC i microSDXC są znakami handlowymi SD-3C, LLC.

Wszystkie pozostałe znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe są znakami handlowymi należącymi do ich właścicieli. Ponadto znaki „™” oraz „®” nie są stosowane wszędzie w tym Przewodnik pomocniczy.

Oprogramowanie „Sound Organizer 2” korzysta z następujących modułów oprogramowania:

Windows Media Format Runtime