Wybór trybu nagrywania (REC Mode)

Do nagrywania można wybrać jeden z trybów nagrywania. Ustaw tę pozycję menu przed rozpoczęciem nagrywania.

  1. Wybierz „ Settings” - „Recording Settings” - „REC Mode” z menu HOME po czym naciśnij .

  2. Wybierz żądany tryb nagrywania i naciśnij .
  3. Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.
    Aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed menu HOME, naciśnij STOP.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

MP3 192kbps:
MP3 (z kompresją) w stereofonicznym trybie nagrywania standardowej jakości (ustawienie domyślne)
MP3 128kbps:
MP3 (z kompresją) w stereofonicznym trybie nagrywania wydłużonego
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (z kompresją) w standardowym trybie nagrywania monofonicznego