Dzielenie pliku we wszystkich miejscach, gdzie znajdują się znaczniki ścieżek

Plik można podzielić we wszystkich miejscach, w których znajdują się znaczniki ścieżek.

 1. Wybierz plik, który chcesz podzielić, rozpocznij jego odtwarzanie i zatrzymaj je w dowolnym miejscu.
 2. W trybie gotowości do odtwarzania wybierz „Divide” - „At All Track Marks” z menu OPTION, po czym naciśnij.

  W oknie wyświetlacza pojawi się „Divide at All Track Marks?”.

 3. Naciśnijlub, aby wybrać „Yes”, po czym naciśnij.

  Pojawi się komunikat „Please Wait” i plik zostanie podzielony we wszystkich miejscach, w których znajdują się znaczniki ścieżek, a wszystkie znaczniki ścieżek zostaną usunięte. Do podzielonych plików zostaną dodane przyrostki z kolejnym numerem („_01”, „_02” itd.).

  A. Przed podzieleniem nagrania: wskazuje miejsce dodania znacznika ścieżki.

  B. Po skasowaniu znaczników ścieżek: Do pliku dzielonego we wszystkich miejscach dodania znaczników ścieżek oraz do tych podzielonych plików zostaną dodane przyrostki z kolejnymi numerami („_01”, „_02” itd.).

Uwaga

 • Nie można dzielić plików chronionych. Aby podzielić chroniony plik, najpierw należy usunąć zabezpieczenie. Instrukcje dotyczące zabezpieczania plików - patrz Zabezpieczanie plików.
 • Znaczniki ścieżek znajdujące się przy początku lub końcu pliku źródłowego nie mogą być używane do podziału i pozostaną w dzielonych plikach.

Wskazówka

 • Aby anulować proces dzielenia, wybierz „No” w kroku 3, a następnie naciśnij.