Kopiowanie plików muzycznych z komputera na dyktafon

Pliki muzyczne i pliki dźwiękowe (MP3(.mp3)) można skopiować z komputera do dyktafonu za pomocą opcji przeciągnij i upuść.

  1. Podłącz dyktafon cyfrowy do komputera.
  2. Skopiuj folder zawierający pliki muzyczne na dyktafon.

    Otwórz aplikację Explorer (Windows) lub Finder (Mac) i przeciągnij i upuść folder zawierający pliki muzyczne do folderu REC_FILE lub MUSIC.

    Dyktafon może zapisać w pamięci do 199 plików w folderze oraz w sumie do 5 000 folderów i plików.

  3. Odłącz dyktafon od komputera.