Ustawianie dyktafonu w stanie HOLD (HOLD)

Aby zapobiec przypadkowym operacjom podczas przenoszenia dyktafonu, można zablokować wszystkie przyciski (HOLD).

  1. Przesuń przełącznik HOLD•POWER do położenia „HOLD”.

    Kiedy dyktafon jest włączony, przesunięcie przełącznika HOLD•POWER do położenia „HOLD” spowoduje wyświetlenie w oknie wyświetlacza napisu „HOLD” i aktualnej godziny przez około 3 sekundy, co oznacza, że wszystkie przyciski są zablokowane.

Uwaga

  • Ustawienie stanu HOLD dyktafonu blokuje wszystkie przyciski. Przed ponownym użyciem dyktafonu należy wyłączyć stan HOLD.

  • Zegar może wskazywać godzinę w formacie 12-godzinnym oraz oznaczeniem „AM” lub „PM” albo w formacie 24-godzinnym, w zależności od wybranego formatu wyświetlania zegara (Time Display) w menu Settings. Domyślnie ustawiony format wyświetlania zegara jest zależny od kraju lub regionu zakupu.