Wybór typu sygnału audio i poziomu czułości zewnętrznego mikrofonu (Ext. Input Setting)

Można samodzielnie wybrać typ sygnału audio („MIC IN” lub „Audio IN”) gniazda (mikrofon) oraz poziom czułości mikrofonu zewnętrznego.

 1. Wybierz „ Settings” - „Recording Settings” - „Ext. Input Setting” z menu HOME, po czym naciśnij.

  Kiedy mikrofon zewnętrzny nie jest podłączony do gniazda (mikrofon), pojawia się komunikat „Only Activated When External Input Used”.

 2. Naciśnijlub, aby wybrać żądaną pozycję menu, po czym naciśnij.
  • Wybór typu sygnału audio i poziomu czułości mikrofonu zewnętrznego:

   Wybierz „MIC IN” lub „Audio IN”.

   MIC IN: Wybierz ten typ sygnału audio, gdy do gniazda (mikrofon) podłączony jest mikrofon zewnętrzny.

   Audio IN: Wybierz ten typ sygnału audio, gdy do gniazda (mikrofon) podłączone jest urządzenie zewnętrzne inne niż mikrofon.

   Po zakończeniu ustawień naciśnij. Naciśnięcie spowoduje przejście z wyświetlania typów sygnału audio do menu Recording Settings. Przejdź do kroku 5.

  • Aby wybrać typ sygnału audio i poziom czułości mikrofonu zewnętrznego:

   Wybierz „Sensitivity setting” w „MIC IN”, a następnie naciśnij. Naciśnięcie powoduje wyświetlenie ekranu Sensitivity setting. Przejdź do kroku 3.

 3. Naciśnijlub, aby wybrać żądany poziom czułości, po czym naciśnij .
 4. Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.
  Aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed menu HOME, naciśnij STOP.

Opis pozycji menu ekranu Sensitivity setting

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

 • Auto: Odpowiedni poziom czułości jest dobierany automatycznie do nagrywanego głosu ludzkiego (ustawienie domyślne).
 • High: Do nagrywania odległego lub cichego głosu ludzkiego na dużej przestrzeni, na przykład w salach konferencyjnych.
 • Medium: Do nagrywania podczas małych zebrań lub wywiadów.
 • Low: Do nagrywania notatek głosowych mówionych do wbudowanego mikrofonu lub nagrywania bliskiego lub głośnego głosu ludzkiego.

Wskazówka

 • Poziom głośności odtwarzania może się różnić w zależności od mikrofonu zewnętrznego. Sprawdź wskaźniki poziomu maksymalnego, aby zmienić poziom czułości mikrofonu.