Wybór zakresu odtwarzania z listy przechowywanych plików

Możesz wybrać zakres odtwarzania z listy odtwarzanych plików. Zawartość zakresu odtwarzania może się różnić w zależności od wybranej kategorii wyszukiwania pliku dla plików nagranych lub muzyki.

  1. Wybierz „ Recorded Files” lub „ Music” w menu HOME, po czym naciśnij.
  2. Naciśnijlub, aby wybrać kategorię wyszukiwania pliku, po czym naciśnij.
  3. Wybierz plik, który chcesz odtworzyć, po czym naciśnij.
  4. W trybie gotowości do odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wybierz „Playback Range” w menu OPTION, po czym naciśnij.

  5. Naciśnij lub wybierz „All Range” lub „Selected Range” po czym naciśnij .

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

All Range:
Odtwarzanie wszystkich plików należących do kategorii wyszukiwania plików wybranej dla „ Recorded Files” lub „ Music”.
Selected Range:
Odtwarzanie wszystkich plików w folderze (data nagrania, tryb nagrywania, nazwisko wykonawcy, tytuł albumu itp.), również aktualnie odtwarzanego pliku.
Wybór „ Selected Range” powoduje wyświetlenie ikony folderu na ekranie odtwarzania.