Szybkie wyszukiwanie żądanego miejsca odtwarzania (Easy Search)

Funkcja Easy Search pomaga szybko zlokalizować miejsce, od którego chcesz rozpocząć odtwarzanie.

  1. W trybie gotowości do odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania wybierz „Easy Search” w menu OPTION, po czym naciśnij.

  2. Naciśnijlub, aby wybrać „ON”, po czym naciśnij.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

ON:
Włączenie funkcji Easy Search. Podczas odtwarzania naciśnięciepowoduje szybkie przewijanie do przodu co 10 sekund, a naciśnięciepowoduje szybkie przewijanie do tyłu co 3 sekundy.
OFF:
Wyłączenie funkcji Easy Search (ustawienie domyślne).