Części i elementy sterujące

 1. Wbudowany mikrofon (monofoniczny)

 2. Wskaźnik pracy

 3. Okno wyświetlacza

 4. Przycisk REC/PAUSE (nagrywanie/pauza)

 5. Przycisk STOP

 6. Przycisk sterujący ( DPC (Digital Pitch Control), A-B (odtwarzanie wielokrotne A-B)/(wyszukiwanie do tyłu / szybkie przewijanie do tyłu), (wyszukiwanie do przodu / szybkie przewijanie do przodu))

 7. Przycisk(odtwarzanie/zatwierdzanie) (*)

 8. Przycisk BACK/ HOME (: naciśnij,: naciśnij i przytrzymaj)

 9. Przycisk T-MARK (znacznik ścieżki)

 10. Przycisk OPTION

 11. Wbudowany głośnik

 12. Otwór na pasek (pasek nie należy do wyposażenia do dyktafonu)

 13. Komora złącza USB

 14. Gniazdo(słuchawki)

 15. Gniazdo(mikrofon) (PLUG IN POWER) (*)

 16. Przycisk VOL –/+ (głośność –/+) (*)

 17. Osłona gniazda

 18. Gniazdo karty microSD (gniazdo karty znajduje się pod osłoną)

 19. Przełącznik HOLD•POWER

 20. Suwak USB

 21. Komora baterii/akumulatorów

* Przycisk (odtwarzanie/zatwierdzanie), przycisk VOL –/+ (głośność –/+) i gniazdo (mikrofon) (PLUG IN POWER) mają wypukły punkt. Należy korzystać z tego wypukłego punktu podczas obsługi dyktafonu.