Wybór formatu wyświetlania zegara (Time Display)

Dostępny jest format 12-godziny lub 24-godzinny.

  1. Wybierz „ Settings” - „Common Settings” - „Date&Time” - „Time Display” z menu HOME, po czym naciśnij.

  2. Naciśnijlub, aby wybrać żądany format, po czym naciśnij.
  3. Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.
    Aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed menu HOME, naciśnij STOP.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

12-Hour:
12:00AM = północ, 12:00PM = południe
24-Hour:
00:00 = północ, 12:00 = południe

Uwaga

  • Ustawienie domyślne różni się w zależności od kraju lub regionu nabycia dyktafonu.