Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Nie wystawiać baterii (baterii ani akumulatorów włożonych do urządzenia) na przedłużone działanie nadmiernej temperatury (bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ogień itd.).

UWAGA

Zastosowanie baterii nieprawidłowego typu stwarza ryzyko wybuchu. Ze zużytymi bateriami należy postępować zgodnie z instrukcją.

  • Nagrana muzyka jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego. Wykorzystanie utworów znaruszeniem tego ograniczenia wymaga zgody posiadaczy praw autorskich.
  • Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność nagrania/ pobierania lub uszkodzenie danych spowodowane przez problemy zdyktafonem cyfrowym lub komputerem.
  • W zależności od rodzajów tekstu i znaków tekst wyświetlany na dyktafonie cyfrowym może nie być poprawnie wyświetlany na urządzeniu. Jest to spowodowane przez:
    • Pojemność podłączonego dyktafonu cyfrowego.
    • Niepoprawne działanie dyktafonu cyfrowego.
    • Zapisanie informacji o zawartości wjęzyku lub znakami nieobsługiwanymi przez dyktafon cyfrowy.