Licencja

Uwagi dotyczące licencji

Dyktafon cyfrowy IC Recorder jest wyposażony w oprogramowanie, które jest wykorzystywane na podstawie umów licencyjnych zawartych z właścicielami tego oprogramowania.

Poniższe informacje zamieszczone zostają zgodnie z wymaganiami właścicieli praw autorskich do tego oprogramowania. Należy zapoznać się z następującymi informacjami.

Licencje (w języku angielskim) są zapisane w pamięci wewnętrznej dyktafonu IC Recorder. Aby przeczytać licencje znajdujące się w folderze „LICENSE”, nawiąż połączenie typu pamięci masowej pomiędzy dyktafonem cyfrowym i komputerem.

Dotyczy oprogramowania wykorzystującego GNU GPL/LGPL

Dyktafon cyfrowy zawiera oprogramowanie objęte licencją GNU General Public License (określanej dalej jako „GPL”) lub licencją GNU Lesser General Public License (określanej dalej jako „LGPL”).

Stwierdza się, że ma prawo wykorzystania, modyfikowania i udostępniania kodu źródłowego tych programów, na warunkach określanych przez dostarczone licencje GPL/LGPL.

Kod źródłowy jest dostępny w sieci www. Można go pobrać pod poniższym adresem URL.

http://www.sony.net/Products/Linux/

Oczekujemy, że użytkownik nie będzie kontaktował się z nami w sprawie zawartości kodu źródłowego.

Licencje (w języku angielskim) są zapisane w pamięci wewnętrznej dyktafonu IC Recorder. Aby przeczytać licencje znajdujące się w folderze „LICENSE”, nawiąż połączenie typu pamięci masowej pomiędzy dyktafonem cyfrowym i komputerem.