Nagrywanie z wbudowanego mikrofonu

Poniżej przedstawiono podstawowe kroki wykonywane podczas nagrywania z wybranym poziomem czułości wbudowanego mikrofonu i trybem nagrywania.

Uwaga

 • W razie przypadkowego dotknięcia dyktafonu lub jego kontaktu z innym przedmiotem podczas nagrywania mogą być nagrane odgłosy szeleszczenia lub zarysowania.

Wskazówka

 1. Wybierz „ Record” w menu HOME po czym naciśnij.

  W oknie wyświetlacza pojawi się ekran stanu gotowości do nagrywania.

 2. Włącz dyktafon, tak by wbudowany mikrofon () był skierowany w stronę docelowego źródła dźwięku.

 3. Naciśnij REC/PAUSE.

  Pojawi się ekran Record, aby pokazać, że rozpoczęło się nagrywanie, a wskaźnik pracy () będzie świecić na czerwono.

  Naciśnięcie i przytrzymanie REC/PAUSE spowoduje wstrzymanie pracy dyktafonu. Nagrywanie się nie rozpocznie.

  Podczas nagrywania wskaźnik poziomu nagrywania () jest wyświetlony na ekranie Record.

  Jak widać na poniższym rysunku, trzy lub cztery czarne kwadraty () wskaźnika poziomu nagrywania wskazują optymalny poziom głośności nagrywania dla źródła dźwięku. Zmień orientację wbudowanego mikrofonu, odległość od źródła dźwięku lub czułość mikrofonu, aby poziom nagrywania mieścił się w optymalnym zakresie.

  Więcej informacji o wskaźniku poziomu nagrywania - patrz Informacje o poziomie nagrywania.

 4. Naciśnij STOP, aby zatrzymać nagrywanie.

  Zostanie wyświetlony komunikat „Saving...” oraz ekran gotowości do nagrywania.

  Teraz możesz nacisnąć, aby odtworzyć nagrany przed chwilą plik.

Uwaga

 • Kiedy w oknie wyświetlacza widoczny jest komunikat „Saving...”, dyktafon zapisuje plik w pamięci. Jeśli dyktafon jest podłączony do zasilacza, nie odłączaj zasilacza USB (nie został załączony), aby uszkodzić danych.

Wskazówka

 • Możesz nacisnąć REC/PAUSE, aby rozpocząć nagrywanie również wtedy, gdy trwa odtwarzanie lub w oknie jest wyświetlane menu.

 • Możesz nacisnąć REC/PAUSE, aby wstrzymać trwające nagrywanie również wtedy, gdy w oknie jest wyświetlane menu.

 • Nagrywane pliki są nazywane „(data nagrania)_(godzina nagrania).(format pliku)” (np. 161010_0706.mp3).

 • Podczas odtwarzania lub w trybie czuwania możesz nacisnąć i przytrzymać REC/PAUSE, aby wstrzymać nagrywanie dyktafonu. Pomaga to wyregulować poziom głośności nagrywania zbędnych dźwięków.