Czas pracy akumulatora jest krótki.

  • Zmierzone wartości uzyskane w naszych warunkach pomiarowych. Wartości te mogą być niższe w zależności od warunków użytkowania.

  • Dyktafon zużywa nieznaczną ilość energii akumulatora również wtedy, gdy nie są wykonywane żadne operacje. Jeśli dyktafon cyfrowy nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się wyłączenie zasilania. Zalecamy również ustawienie wartości „Auto Power Off” na krótszy okres. Pomoże to oszczędzać moc akumulatora w razie zapomnienia o wyłączeniu dyktafonu.

  • Przy korzystaniu z dyktafonu w temperaturze poniżej 5°C akumulator zużywa się znacznie szybciej. Jest to spowodowane charakterystyką akumulatora i nie oznacza usterki.

  • Do komory baterii/akumulatorów włożono baterie manganowe. W tym dyktafonie nie można używać baterii manganowych.