Sprawdzanie pozostałego czasu nagrywania (Available Rec. Time)

Można sprawdzić pozostały czas nagrywania podany w godzinach, minutach i sekundach.

  1. Wybierz „ Settings” - „Common Settings” - „Available Rec. Time” z menu HOME, po czym naciśnij.

  2. Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME .
    Aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed menu HOME, naciśnij STOP.