Maksymalny czas nagrywania

Poniżej przedstawiamy maksymalny czas nagrywania (*1)(*2) dla pamięci oraz trybu nagrywania (sceny nagrywania). Maksymalny czas nagrywania jest wartością szacunkową, przy założeniu, że wszystkie foldery w pamięci są używane.

Pamięć wbudowana

REC Mode (REC Scene) (*3) Maksymalny czas nagrywania
MP3 192kbps (//) 39 godz. 45 min
MP3 128kbps (/) 59 godz. 35 min
MP3 48kbps(MONO) 159 godz.

Karta pamięci

REC Mode (REC Scene) (*3) 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
MP3 192kbps (//) 44 godz. 40 min 89 godz. 25 min 178 godz. 357 godz.
MP3 128kbps (/) 67 godz. 5 min 134 godz. 268 godz. 536 godz.
MP3 48kbps(MONO) 178 godz. 357 godz. 715 godz. 1 431 godz.

*1 Do długotrwałego nagrywania wymagane jest użycie zasilacza USB (nie należy do wyposażenia).

Szczegółowe informacje o czasie pracy baterii/akumulatorów - patrz Czas pracy akumulatora.

*2 Maksymalny czas nagrywania wskazuje wartość szacunkową i może się różnić w zależności od specyfikacji karty pamięci.

*3 Sceny nagrywania domyślnie przypisane do trybu nagrywania