Monitorowanie nagrywanego dźwięku

Monitorowanie trwającego nagrywania jest możliwe dzięki podłączeniu słuchawek (nie należą do wyposażenia) do gniazda(słuchawki).

  1. Podłącz słuchawki (nie należą do wyposażenia) do gniazda (słuchawki).
  2. Naciśnij VOL –/+, aby wyregulować głośność monitorowania.
    Zmiana głośności monitorowania nie powoduje zmiany głośności nagrywania.