Dodatkowe operacje dostępne podczas odtwarzania

W trakcie odtwarzania można wykonywać następujące operacje.

Zatrzymywanie odtwarzania w bieżącym miejscu

Naciśnij STOP.

Aby wznowić odtwarzanie od tego miejsca, naciśnij .

Powrót na początek bieżącego nagrania

Naciśnij jeden raz.

Jeśli dodano znaczniki ścieżki, a funkcja Easy Search jest wyłączona, zostanie znaleziony poprzedni znacznik ścieżki przy początku pliku.

Powrót do poprzednich nagrań

Naciskaj wielokrotnie .

Przechodzenie do następnego nagrania

Naciśnij jeden raz.

Jeśli dodano znaczniki ścieżki, a funkcja Easy Search jest wyłączona, zostanie znaleziony następny znacznik ścieżki przy końcu pliku.

Przechodzenie do kolejnych nagrań

Naciskaj wielokrotnie .