Kasowanie plików

Istnieje możliwość wybrania i usunięcia pliku.

Uwaga

 • Po usunięciu pliku nie ma możliwości odzyskania go.
 1. Wybierz plik, który chcesz usunąć.
 2. Wybierz „Delete a File” w menu OPTION, po czym naciśnij.

  Pojawi się komunikat „Delete?”, a określony plik będzie odtwarzany w celu potwierdzenia wyboru.

 3. Naciśnijlub, aby wybrać „Yes”, po czym naciśnij.

  W oknie wyświetlacza pojawi się komunikat „Please Wait” i wybrany plik zostanie skasowany.

Uwaga

 • Nie można usuwać plików chronionych. Aby usunąć chroniony plik, najpierw należy usunąć zabezpieczenie. Instrukcje dotyczące zabezpieczania plików - patrz Zabezpieczanie plików.

Wskazówka

 • Aby anulować proces usuwania, wybierz „No” w kroku 3, a następnie naciśnij.
 • Aby usunąć część pliku, najpierw należy podzielić go na dwa pliki, wybrać plik do usunięcia i wykonać kroki 2 i 3. Instrukcje dotyczące dzielenia plików - patrz Dzielenie pliku w bieżącym miejscu odtwarzania.