Nazwy folderów lub plików są nieczytelne.

  • Niektóre znaki używane w aplikacji Windows Explorer lub Mac Finder nie są obsługiwane przez dyktafon cyfrowy. Nazwy folderów i plików zawierające takie znaki są nieczytelne na dyktafonie.