Włączanie i wyłączanie dźwięku przycisków (Beep)

Dźwięki przycisków można włączyć lub wyłączyć.

  1. Wybierz „ Settings” - „Common Settings” - „Beep” z menu HOME, po czym naciśnij.

  2. Naciśnijlub, aby wybrać „ON” lub „OFF”, po czym naciśnij.
  3. Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.
    Aby powrócić do ekranu wyświetlanego przed menu HOME, naciśnij STOP.

Opis pozycji menu

Możesz wybrać jedną z następujących pozycji:

ON:
Sygnał dźwiękowy zatwierdza każdą operację lub wskazuje na wystąpienie błędu (ustawienie domyślne).
OFF:
Sygnał dźwiękowy nie będzie emitowany.