Regulacja szybkości odtwarzania – funkcja DPC (Digital Pitch Control)

Można regulować szybkość odtwarzania w zakresie od 0,25 do 3,00 razy. Zmiana szybkości odtwarzania nie powoduje zmiany w odtwarzaniu dźwięku. Pliki będą odtwarzane w naturalnej tonacji dzięki cyfrowemu przetworzeniu dźwięku.

Można również zmienić szybkość odtwarzania, kiedy dyktafon pracuje w trybie „Transcription Playback Mode”.

 1. W trybie gotowości do odtwarzania lub podczas odtwarzania naciśnij DPC (Digital Pitch Control).
  Zostanie wyświetlony ekran ustawień DPC.

 2. Naciśnijlub, aby dostosować szybkość odtwarzania.

  Szybkość zmniejsza się o 0,05 razy (od ×0,25 do ×1,00).

  Szybkość zwiększa się o 0,10 razy (od ×1,00 do ×3,00).

  Naciśnięcie i przytrzymanie dowolnego przycisku spowoduje ciągłą zmianę szybkości.

  Szybkość odtwarzania jest domyślnie ustawiona na „x 1.00”.

 3. Naciśnijlub, aby wybrać „ON”.
 4. Naciśnij, aby ustawić szybkość odtwarzania.

Wskazówka

 • Aby wznowić odtwarzanie z normalną szybkością, wybierz „OFF” w punkcie 3.